EDUCATION IS KEY TO AVOIDING COUNTERFEITS

Canon Anti-Counterfeit Infographic